Je klamstvo naozaj HRIECH?

Prečo ľudia klamú?

Pretože majú strach. Strach uznať, že urobili chybu, niečo nevedeli, niečo pokazili, zlyhali. A pritom robiť chyby je súčasť života, súčas učenia. Samotná chyba nie je zlá, dokonca je vítaná. Inak by sme sa ani ako ľudstvo neposúvali vpred, evolúcia by sa zastavila. Prečo sa teda bojíme zlyhať?

Nechcem písať o tom, že je to chyba rodičov, pretože viac ako oceňovať svoje deti, je im prirodzenejšie ich hodnotiť, napomínať, kritizovať a posudzovať, „opravovať“ ich, či dávať im príkazy alebo zákazy. Žiadna chyba nie je chyba. Je to iba cesta. Cesta k láskavosti k sebe samému. Že je to takto v poriadku, ak to zatiaľ nedokážeme inak.

Klamstvo je prejav priznania, že nemáme silu byť sami sebou.

Nemáme silu stáť za sebou, túžime byť prijímaní, milovaní a tak sme ochotní radšej klamať. Bojíme sa odmietnutia, odsúdenia, posudzovania, kritizovania… a to nás bolí. Naše srdcia bolí, ak nás iní neprijímajú aj s našimi chybami. A tak sme radšej ochotní tváriť sa, že chyby nerobíme. Tak vzniká klamstvo. Necháme sa ovládať strachom.

Takže nie je cesta učiť sa neklamať, lebo je to „hriech“ a „nemá sa to“, učme sa radšej vlastnej SEBAHODNOTE. Ak si budeme dôverovať, že sme dostatočne hodní, že sa prijímame aj s našimi chybami, že nie sme závislí na tom, aby nás milovali, chválili, uznávali, klamstvo nebude mať na svete viac miesto. A paradoxne, o to viac budeme milovaní, oceňovaní a uznávaní.

Milujme sami seba natoľko, aby sme dokázali uznať, že iní nás prijímať nemusia. Je to tak v poriadku, nie je potrebné, aby každý s nami súhlasil, aby bol každý s nami „za dobre“, aby bol každý s nami priateľ. Podstatné je, aby sme dokázali vnímať svoju vlastnú hodnotu my sami.

Klamstvo je tiež len „zlyhanie“, je tiež len „chyba“.

Hriechom teda nie je samotné klamstvo, „hriechom“ je, ak dovolíme strachu, aby nás ovládal. Pracujme teda so svojím strachom. Objavujme, z akého strachu naše klamstvo vyviera. Ak ho odhalíme, vieme s ním pracovať. A to je začiatok cesty ku slobode, k láske a k harmonickým vzťahom.

Jana Hanusová
Podporujem a sprevádzam ženy a mužov na ich ceste k vlastnej SEBAHODNOTE. Učím ich, čo znamená veriť sám sebe, svojim túžbam a ukazujem im cestu, ako ich naplniť. O mojej ceste sa dozvieš tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania Vášho komentáru